Navigation: | | | | |

:

: ..

xiv

 

63. Passivum: Infinitivus passivi.

64. Praesens, Imperfectum Futurum I passivi.

65 .

Ablativus auctoris.

. 66. Genetivus possessivus, subiectivus obiectivus.

67. in.

-n -m .

 

63. (. . ) (passivum).

Indicativus passivi - -ri 1, 2 4- -i 3- :

Infinitivus

Activum Passivum

1. accusā-re accusā-ri ,

2. monē-re monē-ri

3. .

scrib-ĕ-re scrib-i ,

-u

statu-ĕ-re statu-i

-io

-ĕ- cap-i

4. punī-re punī-ri

64. Praesens, Imperfectum Futurum I passivi.

. :

Sg. l.-or,-r Pl. 1. -mur

2. -rĭs 2. -mĭni

3.-tur 3. -ntur

1- singularis -or - , -r -m.

1-

Praesens Imperfectum Futurum

Sg. 1. accus-or accusā-ba-r accusā-b-or

򠠠 蠠

2. accusā-ris accusā-ba-ris accusa-b-ĕ-ris

3. accusā-tur accusā-ba-tur accusa-b-ĭ-tus

Pl. 1. accusā-mur accusā-ba-mur accusa-b-i-mur

2. accusa-mĭni accusa-ba-mĭni accusa-b-i-mĭni

3. accusa-ntur accusa-ba-ntur accusa-b-u-ntur

2-

Sg. 1. monē-or monē-ba-r monē-b-or

򠠠 蠠

2. monē-ris mone-bā-ris mobe-b-ĕ-ris

3. monē-tur mone-bā-tur mone-b-ĭ-tur

Pl. 1. monē-mur mone-bā-mur mone-b-ĭ-mur

2. mone-mĭni mone-ba-mĭni mone-b-i-mĭni

3. mone-ntur mone-ba-ntur mone-b-u-ntur

3- ( )

Sg.1.scrib-or scrib-eba-r scrib-a-r

򠠠 蠠

2.srib-ě-ris srib-ebā-ris scrib-ē-ris

3.scrib-i-tur srib-ebā- tur scrib-ē- tur

Pl.1. scrib -ĭ-mur scrib-ebā-mur scrib-ē-mur

2. scrib-i-mini scrib-eba-mĭni scrib-e-mĭni

3. scrib-u-ntur scrib-eba-ntur scrib-e-ntur

( -u)

Sg. 1. statu-or statu-ēba-r statu-a-r

򠠠 蠠

2. statu-ĕ-ris statu-ebā-ris statu-ē-ris

3. statu-ĕ-tur statu-ebā-tur statu-ē-tur

Pl. 1. statu-ĭ-mur statu-ebā-mur statu-ē-mur

2. statu-ĭ-mini statu-eba-mĭni statu-e-mĭni

3. statu-u-ntur statu-eba-ntur statu-e-ntur

( -io)

Sg. 1. capi-or capi-ēba-r capi-a-r

򠠠 蠠

2. capĕ-ris capi-ebā-ris capi-ē-ris

3. capĭ-tur capi-ebā-tur capi-ē-tur

Pl. 1. capĭ-mur capi-ebā-mur capi-ē-mur

2. capĭ-mini capi-eba-mĭni capi-e-mĭni

3. capĭ-u-ntur capi-eba-ntur capi-e-ntur

4-

Sg. 1. puni-or puni-eba-r puni-a-r

򠠠 蠠

2. punī-ris puni-ebā-ris puni-ē-ris

3. punī-tur puni-ebā-tur puni-ē-tur

PL 1. pinī-mur puni-ebā-mur puni-ē-mur

2. pini-mĭni puni-eba-mĭni puni-e-mĭni

3. puni-u-ntur puni-eba-ntur puni-e-ntur

1. facio, facere fio, fieri , .

2. ( -) , - : impero tibi (dat.) imperatur tibi (); itur ( , ii, itum, ire , it ) .

65.

Activum Passivum

Leges regunt popŭlos Populi legiĭbus reguntur

򠠠

Cicěro Catilinam accusat Catilina a Cicerone accusatur

󠠠

1 , (populos, Catilinam) ( nominativus), (leges, Cicero) ablativus (legibus, a Cicerone).

a Cicerone , ablativus () ab (abs) ( . par, by, von). Ablativus (ab) ablativus auctoris ( ).

2. ablativus auctoris , -:

Passivum Activum

Mulier loco filiae habebatur Muliěrem loco filiae habebant

Servi pro nullis habebantur Servos pro nullis habebant

66. Genetivus attributivus (. 40) , :

1. Genetivus possessivus ( ) , - :

domus patri ; ius gentium (: ); salus populi .

2. Genetivus subiectivus ( ) , , () : amor patris ( genetivus obiectivus . ); timor hostium ( genetivus obiectivus ); : secessio plebis ; profectus discipulorum .

3. Genevus obiectivus ( ) :amor patris ; timor hostium spes victoriae ; via gloriae ( ).

67. in- :

1. in ( ): venio invenio ; ineo ; porto importo , ( , , b, m n m).

2. , . . ( ) : amicus - inimicus , ; maturus immaturus ; peritia imperitia .

 

1. :

do, dare; muto, are; teneo, ere; definio, ire; dico, ere; duco, ere; gero, ere.

2. , :

1) Iuris peritus sententiam dicit.

2) Abusus non tollit usum,

3) Exitus actis probatur.

4) Defendunt comua cervos.

 

 

1. Actiōnem praetor dat. Actio a praetore datur. 2. Avus alimenta nepoti praestabat. Alimenta nepōti ab avo praestabantur. 3. Monstrare digĭto. Monstrari digĭto. 4. Multis ictĭbus deicitur quercus. 5. Omnia mutantur. 6. Alimenta cum vita finiuntur. 7. Filii uxor loco filiae habebatur. In Gallia plebs servorum loco habebatur. 8. Quod attĭnet ad ius civile, servi pro nullis habentur; quod ad ius naturale attĭnet, omnes homĭnes aequales sunt (Florentinus). 9. Amicus diu quaeritur, vix invenitur, difficile servatur (Publius Syrus). 10. Casus a nullo praestantur (Ulpianus).11. Hodie solet pecunia in aedem deponi. 12. Onĕre duplĭci nemo debet gravari. 13. Hereditas viventis non datur . 14. In toto et pars continentur (Gaius). 15. Nemo debet bis puniri pro uno delicto. 16. Amissum, quod nescitur, non amittitur (Publius Syrus). 17. Aguntur iniuriae sociorum; agitur vis legum; agitur existimatio veritasque iudicorum (Cicero). 18. Si aurum promittĭtur et, quasi aurum, aes datur, non liberatur debĭtor.19. Tertium non datur. 20. Solet a iuris perītis dici : superflua non nocent. 21. In toto et pars continetur (Gaius). 22. Imperitia culpae adnumeratur (Gaius) 23 Miscentur tristia laetis (Ovidius) 24. Reus in exceptione actor est (Ulpianus). 25. Impossibilis condicio

pro non scripto habetur. 26. Ius publicum privatorum pactis mutari non potest (Papinianus). 27. Contractus ab initio voluntatis est, ex post facto necessitatis (Diocletianus). 28 Delicta parentum liberis non nocent (Constantinus). 29. Nulla voluntas errantis est (Pomponius). 30. Impossibilium nulla obligatio est (Celsus).

1. 1, 2, 3, 4.

2. , .

 

 

1. actio, ionis f ; dare actionem , . . . 2. alimenta, orum n , , (.) , . 4. quercus, i f ; : . 9. Publius Syrus , I . . ., (Sententiae). 16. quod nescitur ; : . 18. quasi . quasi aurum . 19. tertius, a, um ; . , . 29. Pomponius, i m II . . .

ULPIANUS DE LEGIBUS

Lex aut rogatur, id est fertur, id est prior lex tollitur , aut subrogatur, id est adicutur aliquid primae legi, aut obrogatur, id est mutatur aliquid ex prima lege.

 

.

 

CAPITIS DEMINUTIO

 

Capitis deminutionis tria genēra sunt, maxĭma, media, minĭma: tria enim sunt quae habemus: libertatem, civitatem familiam (Paulus).

Est autem capĭtis deminutio prioris status permutatio. Eaque tribus modis accĭdit: nam aut maxima est capĭtis deminutio, aut minor, quam quidam medĭam vocant, aut minima.

Maxima est capitis deminutio, cum aliquis simul et civitatem et libertātem amittit.

Minor sive media est capitis deminutio, cum civitas amittitur, libertas retinetur; quod accĭdit ei cui aqua et igni interdictum fuěrit.

Minima est capitis deminutio, cum et libertas et civitas retinentur, sed status homĭnis commutatur; quod accĭdit in his qui adoptantur, item in his quae coemptionem faciunt, et in his qui mancipio dantur quique ex mancipatione manumittuntur (Gaius).

 

 

caput, itis n , ; deminutio, ionis f : capitis deminutio ( , ) ; genus, eris n , ; civitas, atis f ; ; accido, ere ( cado) , ( dat.) -.; aqua et igni interdicere , ; fuerit (perfectum coniunctivi activi sum, esse) : ; commuto 1 , capittis deminutio minima : familia tantum mutatur (tantum , ), , ; coemptio, onis f (. ); mancipium,i n (mancipatio, onis f), : mancipio dare , ( , , ); ex mancipatione mancipatio , , : in causa mancipii esse,- (missio), .

 

: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |