Имя материала: Учебник латинского языка

Автор: И.С.Розенталь

Урок xxxi

§ 139. Coniugatio periphrastica activa.

§ 140. Coniugatio periphrastica passiva.

§ 141. Perfectum historicum и perfectum  praesens.

 

§ 139. Coniugatio periphrastica (описательное спряжение). Форма participium futuri activi (напр., accusaturus, moniturus, scripturus, puniturus, cm. § 121) может сочетаться с глаголом esse во всех временах. Тогда получается так называемая форма на -urus sum или описательное спряжение действительного залога (coniugatio periphrastica acti-va), выражающее намерение, желание или готовность: accusaturus sum я намерен обвинять, moniturus eras ты. собирался напомнить (предупредить) и т. д.; epistulam scripturus sum я собираюсь (намерен, хочу) написать письмо.

§ 140. Форма gerundivum (accusandus, monendus, scribendus, puniendus, cm. § 111) в сочетании с глаголом esse в том или ином времени дает описательное спряжение страдательного залога (coniugatio periphrastica passiva), означающее долженствование: accusandus sum я должен быть обвинен, monendus eram я должен был быть предупрежден; puniendus erit он должен будет подвергнуться наказанию, и т. д.

Лицо, которым должно быть исполнено данное действие, ставится в dativus: mihi scribendum est мне нужно (я должен) (на)писать.

§ 141. Форма Participium perfecti passivi (accusatus, monitus, scriptus, punitus, cm. § 74) в сочетании с глаголом esse дает аналитические (составные) формы страдательного залога: accusatus sum я был обвинен (Perfectum indicativi passivi), accusatus eram (Plusquamperfectum indicativi passivi), accusatum esse (Infinitivus perfecti passivi).

Однако форма Perfectum passivi может обозначать не только прошедшее действие, как таковое (это — perfectum в собственном смысле слова или perfectum historicum), но и настоящее состояние как результат прошлого действия: это — так называемое perfectum praesens, напр.: Gallia est divisa in partes tres Галлия разделена (а не: была разделена) на три части; prudentes, quibus permissum est iura condere юристы, которым разрешено (a не: было разрешено) создавать право.

Вот высказывание римского юриста Помпония по этому вопросу: Cum dicimus: «Lucius Titius solutus est ab obligatio-ne», et praeteritum, fet praesens significamus Когда мы говорим: «Луций Тиций освобожден от обязательства», мы, обозначаем как прошедшее время, так и настоящее.

В смысле Perfectum praesens употребляется иногда и Perfectum activi, но гораздо чаще Perfectum passivi.

ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕВОДА

1. Еа, quae dicturus его. 2. Nihil aliud acturus sum. 3. Quid facturi estis? 4. Iniuriam qui facturus est, iam facit (Seneca). 5. Bellum scripturus sum, quod populus Romanus cum Iugurtha gessit (Sallustius). 6. Manet (id) mansurumque est in animis hominum (Tacitus). 7. Quod erat demonstrandum. 8. De gustibus non est disputandum. 9. Malitiis non indulgendum est. 10. Abeundum est mihi. 11. Lex iubet ea, quae facienda sunt, prohibetque contraria (Cicero). 12. Vigilandum est semper (Cicero). 13. Beatos puto, quibus datum est aut facere scribenda aut scribere legenda (Plinius Iunior). 14. Facturus legum vetustarum interpretationem, necessario existimavi prius ab Urbis (= Romae) initiis repetendum esse (Gaius). 15. Damnum appellandum est cum mala fama lucrum (Publius Syrus). 16. Censeo Carthagĭnem delendam esse (Cato). 17. Omnem memoriam discordiarum oblivione sempiterna delendam censui (Cicero). 18. Deliberandum est saepe, statuendum est semel (Publius Syrus). 19. Quid mihi putas agendum (esse)? 20. De duōbus malis minus est eligendum. 21. Audienda (est) et altera pars. 22. Qui sciens vasa vitiosa commodavit, si ibi infusum vinum vel oleum corruptum effusumve est, condemnandus eo nomĭne est. 23. Si nullum erit testamentum recte factum, nisi quod tu, Scaevola, scripseris, omnes ad te cives cum tabulis veniemus, omnium testamenta tu scribes unus (Cicero). 24. Actiones, quas in usu veteres habuērunt, legis actiones appellabantur, quia ipsarum legum verbis accommodatae erant (Gaius).

Задание

Сделайте письменный перевод фраз.

Примечания

4. qui = is, qui. 5. lugurtha, ae m Югурта, царь Нумидии (конец II в. до н. э.). 8. gustus, us m вкус; dispute 1 спорить. 9. malitia, ae ƒ дурное свойство, злобный поступок; indulgeo, induisi, indultum, ere (alicui rei) быть снисходительным. 11. prohibeo, ui, itum, ere (habeo) удерживать, здесь запрещать; contrarius, a, um — противоположный. 14. vetustus, a, um старинный, древний; interpretatio, onis ƒ толкование; necessario по необходимости, неизбежно; repeto, petivi, petitum, ere идти назад, повторять, здесь брать начало; deleo, delevi, deletum, ere разрушать, уничтожать. 17. memoria, ae ƒ (memini) память, воспоминание (m. alicuius rei — gen. obiectivus — воспоминание о чём-л.); discordia, ae ƒ разногласие, ссора; sempiternus, a, um (semper) постоянный, вечный; oblivio, onis ƒ (obliviscor, itus sum, isci) забвение. 22. sciens (om scio) — participium coniunctum — зная, сознательно; vitiosus, a, um порочный, здесь недоброкачественный; commodo 1 давать в ссуду; infundo, fudi, fusum, ere вливать, наливать; corrumpo, rupi, ruptum, ere (cor- = cum-) портить; effundo, fudi, fusum, ere (ef- = ex-) выливать; nomen, inis n здесь основание: eo nomine на этом основании. 23. tabula, aeƒ  доска, здесь навощенная дощечка для письма —обычный писчий материал для юридических документов; при составлении завещания использовались, как правило, две таблички, которые складывались надписью внутрь и скреплялись печатями свидетелей; отсюда — устойчивое множественное число слова tabula для указания на завещание. 24. accommodo 1 приспосабливать, согласовывать.

В. СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |