В Алматы 22-23 ноября состоится международная конференция «Гендерные аспекты сохранения биоразнообразия»

В Алматы 22-23 ноября международная конференция «Гендерные аспекты сохранения биоразнообразия», на которой состоится обсуждение путей обеспечения гендерного равенства как важного фактора в решения задач по сохранению биоразнообразия и экологической устойчивости.  

Организатором форума выступила Программа развития ООН (ПРООН) в Казахстане в сотрудничестве с международными организациями. В работе конференции ожидается участие представителей государственных структур в сфере защиты окружающей среды, организаций гражданского общества, экспертов и ученых по биоразнообразию из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Украины, Узбекистана, Австрии и др.

 

Для информации:

В сентябре 2015 года государства-члены ООН приняли новую историческую повестку дня для людей и планеты - Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Международное сообщество признало, что устойчивость достигается путем комплексного рассмотрения экономических, социальных и природоохранных целей. При этом краеугольным камнем данной Повестки дня является гендерное равенство и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек

 

**********************************

 

22-23 қарашада Алматыда «Биоалуандылықты сақтаудың гендерлік аспектілері» атты халықаралық конференция өтеді, оның аясында биоалуандылық пен экологиялық тұрақтылықты сақтау бойынша міндеттерді орындаудың маңызды факторы ретінде гендерлік теңдікті қамтамасыз ету жолдары ортаға салынады.

Форумды ұйымдастырушы – халықаралық ұйымдармен ынтымақтасқан Қазақстандағы БҰҰ Даму бағдарламасы (БҰҰДБ). Конференция жұмысына қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік құрылымдардың, азаматтық қоғам ұйымдарының өкілдері, биоалуандылық бойынша Армения, Әзірбайжан, Беларусь, Грузия, Қырғызстан, Қазақстан, Молдова, Тәжікстан, Украина, Өзбекстан, Аустрия және т.б. сарапшылары мен ғалымдары қатысады деп күтілуде.

 

Ақпарат үшін:

2015 жылдың қыркүйегінде БҰҰ мүше-мемлекеттер адамдар мен планета үшін жаңа тарихи күн тәртібін – 2030 жылға дейінгі мерзімдегі тұрақты даму саласындағы Күн тәртібін қабылдады. Халықаралық қауымдастық тұрақтылық экономикалық, әлеуметтік және табиғатты қорғау мақсаттарын кешенді түрде қарастыру арқылы қолжеткізілетінін мойындады. Сонымен қатар осы Күн тәртібінің ең негізгі мәселесі – гендерлік теңдік пен барлық әйелдер мен қыздардың құқықтары және мүмкіндіктерінің арнасын кеңейту.

Автор: vmikhailuk
Предыдущий материал

РУБЕН ТАТУЛЯН (РОБСОН): СОЧИНСКИЙ БАНДИТ, ЧТО КОСИТ ПОД ВОРА В ЗАКОНЕ

Следующий материал

Международная конференция Гендерные аспекты сохранения биоразнообразия

Коментарии (0)